Dzien Matki

Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie
Da? troch? ciep??a umie i ka??dy ból zrozumie
A gdy przestaje dla nas bi?, tak ci???ko, ci???ko ??y?
 - to s??owa Mieczys??awa Foga

ale to równie?? nasze s??owa

wszystkim Mamom za ich mio??? i dar ??ycia niech Bóg B??ogos??awi

a Matka Bo??a niech ma w swojej opiece.