Rekolekcje Szkolne 7-9.III.2016r: Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II. Plan rekolekcji.

Rekolekcje Szkolne 7-9.III.2016r:Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II

Temat: Zaczerpnij ze Ĺşródła!

Poniedziałek - Dzień 1

8:00 – Wyjście klas ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła (klasy I-III)

8:00 – Omówienie z wychowawcą postaci świętej siostry Faustyny – klasy IV-VI

8:10 – Konferencja, śpiew – klasy I-III

8:50 – Wyjście klas (IV – VI) ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła

9:00 – Droga KrzyĹźowa (wspólna) – klasy I-VI

9:35 – Konferencja, śpiew – klasy IV – VI

9:35 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy I-III

9:45 – Omówienie z wychowawcą postaci świętej siostry Faustyny, Film – klasy I-III

10:20 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy IV - VI

10:40 – Film – klasy IV-VI

 

Wtorek - Dzień 2

8:00 – Wyjście klas ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła (klasy I-III)

8:00 – Omówienie z wychowawcą postaci świętej Matki Teresy z Kalkuty – klasy IV-VI

8:10 – Konferencja, śpiew – klasy I-III

8:50 – Wyjście klas (IV – VI) ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła

9:00 – NaboĹźeństwo Słowa (wspólne) – klasy I-VI

9:35 – Konferencja, śpiew – klasy IV – VI

9:35 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy I-III

9:45 – Omówienie z wychowawcą postaci świętej Matki Teresy z Kalkuty, Film – klasy I-III

10:20 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy IV - VI

10:40 – Film – klasy IV-VI

 

Środa - Dzień 3

8:00 – Wyjście klas ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła (klasy I-III)

8:00 – Realizacja Programu Szkolnego Innowacja Pedagogiczna wraz z omówieniem przez wychowawcę postaci świętego Jana Pawła II – klasy IV-VI

8:10 – Konferencja, śpiew – klasy I-III

8:50 – Wyjście klas (IV – VI) ze szkoły pod opieką nauczyciela do kościoła

9:00 – Eucharystia (wspólna) – klasy I-VI

9:35 – Konferencja, śpiew – klasy IV – VI

9:35 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy I-III

9:45 – Omówienie z wychowawcą postaci świętego Jana Pawła II – klasy I-III

10:20 – Przejście z kościoła do szkoły – klasy IV - VI