Grupy parafialne

Grupy parafialne
 • S??u??ba Liturgiczna O??tarza: Lektorzy, Ministranci - opiekun ks. Pawe?? Mendyk; Kandydaci na ministrantów - ks. Proboszcz W. Ka??amarz
 • Akcja Katolicka - Asystent Ko??cielny - Ks. Proboszcz W. Ka??amarz
 • Ruch ??wiat??o ??ycie - Domowy Ko??ció?? - ks.W. Ka??amrz; ks. J. Wielgos, Ks. P. Mendyk
 • Ró??e Ró??a??cowe - ks. Proboszcz
 • Katolickie Stowarzyszenie M??odzie??y - Asystent Ko??cielny ks. Jakub Wielgos
 • Rada Duszpasterska -Ks. Proboszcz W. Ka??amarz
 • Dziewcz?ca S??u??ba Maryjna
 • Schola - S. Marta Lewandowska
 • Grupa Charytatywna - Ks. Proboszcz
 • Chór Parafialny - S. Marta Lewandowska
 •  Bractwo Trze??wo??ci - Ks. Jakub Wielgos
 • Grupa "Dzieci Bo??ych" - ks. Pawe?? Mendyk
 • Zwi?zek Harcerstwa Polskiego (wspó??pracujacy z parafi?) - ks. Pawe?? Mendyk