Ochronka

Ochronka

W parafii Kro??cienko Wy??ne pracuj? i modl? si? od r.1873 Siostry S??u??ebniczki N.M. Panny Niepokalanej, ze zgromadzenia za??o??onego przez B??. Edmunda Bojanowskiego. Do Kro??cienka ze Starej Wsi w pami?tnym roku cholery sprowadzi?? je proboszcz ks. Roman Piekosi??ski. Siostry pocz?tkowo zamieszka??y na organistówce, a tymczasem budowano ochronk? na gruncie zakupionym od Jana Frydrych przez Franciszka Ksawerego Zar?b? Skrzy??skiego. Ochronka by??a we wsi nowo??ci?, tote?? dzieci garn???y si? do niej t??umnie. Pod okiem Sióstr dzieci bawi??y si? i uczy??y prostych prac gospodarskich. Same siostry ??y??y bardzo ubogo. Zgodnie z regu??? Za??o??yciela mia??y w??asnymi r?kami zarabia? na utrzymanie swoje i dzieci. Zarabia??y praniem bielizny ko??cielnej, chodzi??y w pole na zarobek, za opiek? nad chorymi otrzymywa??y drobne datki, a jesieni? chodzi??y po kwe??cie. Oprócz pracy w??ród dzieci i przy chorych, uczy??y dziewcz?ta robótek, prania, gotowania.     

 

Wkrótce okaza??o si?, ??e dom jest za ma??y. Zamierzano zbudowa? nowy. Uda??o si? zrealizowa? te plany dzi?ki hr. Marii Orpiszewskiej, która sprzeda??a cenn? brylantow? koli? i przeznaczy??a sum? 40 tys. z??. na budow? nowej ochronki.  Parafianie za?? dali zwózk? materia??u. W roku 1931, pó??n? jesieni? uroczy??cie po??wi?cono Ochronk? i oddano pod opiek? ??w. Józefa. Po wojnie w??adze komunistyczne odebra??y ochronk? Siostrom. Dopiero po r. 1990 mog??y prawowite w??a??cicielki wróci? do pracy w??ród dzieci, zgodnie ze swym powo??aniem. Obecnie w Parafii pracuj? cztery siostry prowadz?c przedszkole, katechizuj?c i opiekuj?c si? ko??cio??em, za co Kro??cieniacy s? im szczerze wdzi?czni

 

Siostry pracuj?ce obecnie w Parafii:

  1. S. Marta Lewandowska – prze??o??ona i organistka

    2. S. Janina Polak  - zakrystianka

    3. S. Krystyna Wacnik - dyrektor Ochronki

Adres Ochronki: Siostry S??u??ebniczki, ul. Szkolna 36, 38-422 Kro??cienko Wy??ne, tel. 13 4315082 woj. Podkarpackie

Ochronka jest czynna od poniedzia??ku do pi?tku , w godz.7,00 - 16,00.

Do Ochronki przyjmowane s? dzieci po uko??czeniu trzech latek ??ycia. 

 

 

WYKAZ SIÓSTR S?U??EBNICZEK NMP NP /STAROWIEJSKICH/ PRACUJ?CYCH W KRO??CIENKU WY??NYM W LATACH 1874-2012
1.        Bajak Maria    1950
2.        Bara Maria    2011- 2012
3.        Bartman Jolanta    1981-1982
4.        Bartnik Katarzyna Zuzanna    1894-1896
5.        Bator Józefa Aldegunda    1924-1928
6.        Be??ch Tekla Stanis??awa    1894; 1895
7.        Bielak Marianna Klementyna    1893
8.        Bielawska Agnieszka Benedykta    1894-1896
9.        Bieniasz Marianna Feliksa    1880-1882
10.        Biernat Katarzyna Klara    1889-1891
11.        Bi??ous Ludmi??a    1997-1998
12.        B??a?? Teresa    1994-1996
13.        Bober Wiktoria Joanna    1903-1905
14.        Bobrowska Aniela Aleksa    1907; 1908
15.        Bojakowska Honorata Seweryna    1953-1961
16.        Brogowska Ma??gorzata    1892
17.        Bukowiec Rozalia El??bieta    1915-1919
18.        Chacu?? Teresa    1896-1899; 1938
19.        Chmiel Marianna Kornelia    1888
20.        Cieczka Lucyna    1983-1984
21.        Ciekomska Wiktoria Ewelina    1908; 1909
22.        Cupry?? Józefa Cecylia    1905-1908; 1909
23.        Czapla Aniela    1898-1899; 1900; 1938-1939
24.        Czernecka Anna Gertruda    1971-1972
25.        Czernecka Karolina Kaliksta    1894-1895
26.        Czwaczka Stanis??awa Aleksandra    1929; 1934
27.        ?mielowska Anna    1882-1884
28.        ?wiok Aniela Aleksandra    1939-1941
29.        D?browska Janina    1986-1987
30.        Dere?? Barbara     1986-   1996-2002
31.        Dorosz Julia Ludgarda    1945-1946
32.        Duda Zofia Kryspina    1928-1929
33.        Dul Anna Bonawentura    1962
34.        Duplaga Ewa    1998-2002
35.        Duplaga Katarzyna Martyna    1899
36.        Dziedzic Anna    1902-1905
37.        Dziedzina Ma??gorzata Adela    1959-1961
38.        Dzie??a Zofia Cecylia    1967-1969
39.        Dziuba Anna Benigna    1908-1909
40.        Feikiel Marianna Teresa Kwiryna    1915
41.        Fejkiel Marianna Ignacja    1914
42.        Foremny Ludwika Rafaela    1916-1918; 1919
43.        Fra??czak Ewa    2006-2008
44.        Fr??? Maria Nepomucena    1933-1935
45.        Furman Katarzyna Olimpia    1955-1962
46.        Gacek Janina Cyryla    1972-1974
47.        Galus Feliksa Czes??awa    1974- 1987
48.        Gdula Anna Melania    1874-1876; 1883
49.        Gniewosz Julia Joanna    1914
50.        Golemo Maria Zenobia    1935-1938
51.        Goszty??a Barbara Germana    1916-1918
52.        Górska Anna Nodburga    1885-1886
53.        Grabarczyk Agata Maria Leontyna    1901-1902
54.        Grochot Franciszka Klaudia    1927-1928
55.        Grzyb Anna Febronia    1950
56.        Grzyma??a Marianna     1912
57.        Gurska Regina Gerarda    1956-1962
58.        Ho??do Katarzyna Krzysztofa    1933-1934
59.        Jadach Maria Wiktoria    1947-1948
60.        Jagielska Maria Mieczys??awa    1930; 1933
61.        Jagie??a Ma??gorzata    1998-2000; 2008
62.        Jastrz?bek Aleksandra    1878; 1914
63.        Jawor Helena Klaudia    1962-1965
64.        Je?? Stefania Berchmansa    1929-1933
65.        Jopek Zofia Jolanta    1943-1944
66.        Kaleta Magdalena Marta    1909-1910
67.        Kantor Marianna Kasylda    1911
68.        Kasperczyk Kazimiera Angelika    1985-1986
69.        Kasperkowicz Maria Sylwia    1956-1962
70.        Keller Katarzyna Kazimiera    1927-1929
71.        K?pa Gertruda Stanis??awa    1877-1878
72.        Kici??ska Marianna    1885-1886; 1893-1896
73.        Kie??basa Anna Alojza    1903-1905
74.        Kie??bicka Marianna    1903-1905
75.        Kiera?? Apolonia    
76.        Kijko Zofia Wirginia    1990-1996
77.        Kiwak Anna Klara    1961-1963
78.        K??ak Maria Hieronima    1948-1956
79.        Kobos Maria Germana    1919-1920
80.        Kobylarz Eugenia Pelagia    1997-2003
81.        Ko??odziej Ewa    1994-1995
82.        Korzonek Magdalena Koleta    1904
83.        Kotarba Anna Maria    1884-1888
84.        Koziarz Aniela    1948-1955
85.        Kozie?? Wiktoria    1914
86.        Koz??owska Janina    1901
87.        Kra?? Rozalia    1889-1890; 1891-1892
88.        Kruczkiewicz Cecylia Izydora    1930
89.        Krudos Wiktoria Ambrozja    1929-1937; 1939-1949
90.        Krupa Zofia    1987-1990
91.        Krzy??ak Waleria Jakubina    1910-1911
92.        Kubik Rozalia Teodozja    1987-1990
93.        Kübler W??adys??awa Adriana    1917-1918
94.        Kula Aniela Sancja    1896
95.        Kulpa Krystyna     1982
96.        Kumor Katarzyna Patrycela    1902
97.        Kurzeja Julia    2003-2008
98.        Lech Maria    2008-2011
99.        Lech Regina Teresa    1893
100.        Lech Zofia    1882-1884; 1901
101.        Lenart Franciszka    1911-1914
102.        Lenart Rozalia    1878
103.        Le?? Katarzyna    1878-1894
104.        Lewandowska Marta    2011-
105.        Ligenza Anna Ferdynanda    1958-1959
106.        Liput Helena    1935-1939
107.        Litwin Agnieszka Gertruda    1910-1912
108.        Lorens Katarzyna Wincentyna    1957-1959
109.        ?agosz Ludwika Filomena    1980-1983
110.        ?azarczyk Agnieszka Józefa    1891
111.        ?azarczyk Katarzyna Emerencjanna    1892; 1889
112.        Machulak Franciszka Edmunda    1881-1884
113.        Majda Anna Batylda    1888-1890
114.        Majewska Anna Agata    1907
115.        Majewska Stanis??awa Marta    2008-2009
116.        Maksymiak Urszula    1933
117.        Mandzierocha Rozalia Waleria    1944-1945
118.        Marcak Bronis??awa Jadwiga    1969-1978
119.        Marsza?? Tekla Gerwaza    1926-1926
120.        Marut Zofia    1980-1981
121.        Mas??ak Marianna Brygida    1887
122.        Mastej Bronis??awa Matylda    1948-1958
123.        Ma??lanka Teresa    1891-1892
124.        Matyka Katarzyna Ryszarda    1963- 1986
125.        Matysiak Jadwiga    1880
126.        M?dra Jadwiga Eustachia    1920
127.        Michalik Zofia Gabriela    1989-2000
128.        Mik??asz Aniela Modesta    1955-1957
129.        Motyl Helena Melchiora    1949-1955
130.        Nahajowska Franciszka    1910
131.        Nie? Anna Aleksandra    1983-1985
132.        Niezgoda Magdalena Adolfa    1890
133.        Nizio?? Bo??ena    2000-2001
134.        Noga Katarzyna Czes??awa    1902-1903
135.        Nosal Maria Zdzis??awa    1941
136.        Nowak Maria Konstancja    1940-1943
137.        Obertacz Agnieszka    1885
138.        Ochwat Anna Bogumi??a    1972-1978
139.        Oleksy Ludwika    1959-1961
140.        Orzech Zofia Zyta    1921-1923
141.        O??óg Halina    2003-2006
142.        Paszek Anna Honorata    1893; 1894
143.        Pelc Agnieszka    1902
144.        Pelc Katarzyna    1888-1890
145.        Pikul Genowefa Józefa    1960-1969
146.        Piotrowska Teresa Kornelia    1966-1987
147.        Pirowska Franciszka Sydonia    1890
148.        P??odzie?? Barbara    1996
149.        Pola Aniela Laurencja    1896-1897; 1899-1900
150.        Potoczny Józefa Elekta    1913
151.        Prajsnar Helena Kamila    1936-1941
152.        Prokop W??adys??awa Teresa    1962-1963
153.        Pruchnicka Rozalia Edwarda    1931-1932; 1953
154.        Przewo??nik Jadwiga    2003
155.        Przyby??o Aniela    2002-2003
156.        Przybyszewska Kazimiera    1928
157.        Puchalska Antonina    1886-1887
158.        Pud??owska Maria    2009-2011
159.        Pyryt Józefa Leonarda    1964-1966
160.        Pytlik Bernadeta    2003-2008
161.        Rachwa?? Julia Gustawa    1947-1949
162.        Radomska Renata    2010-
163.        Rokoszewska Jadwiga Czes??awa    1942-1945
164.        Ro??ek Bronis??awa ?ucja    1944-1949
165.        Rusznak Marianna Krystyna    1877
166.        Sie??czak Wiktoria Alojza    1879
167.        Sikora Józefa    1925
168.        Siryj Maria Alfonsa    
169.        Skubisz Urszula    1992-1993
170.        S??owik Anna ?ucja    1892-1894; 1895
171.        S??upek El??bieta    2001-2003
172.        S??ysz Marianna Beatryksa    1895
173.        Socha Józefa Matylda    1919-1920
174.        Spórna Czes??awa    1888
175.        Starmach Zofia Leonarda    1926
176.        Staroszczyk Irena    2011-
177.        Stopa Magdalena    1902-1907
178.        Stulig??owa Józefa Euzebia    1909
179.        Swa??tek Agnieszka Romana    1911-1912
180.        Swa??tek Franciszka    1884
181.        Szaflarska Anna Józefa    1882-1887
182.        Szczepaniec Karolina Gabriela    1923-1924
183.        Szczepanik Katarzyna Koleta    1921-1923
184.        Szcz?ch Anna Cecylia    1951
185.        Szepieniec Cecylia Apolinara    1925-1926
186.        Szmyd Aniela Barbara    1942-1944
187.        Szmyd Katarzyna Innocenta    1886
188.        Szmyd Zofia Leokadia    1907-1914
189.        Sznajder Anna Tymotea    1963-1972
190.        Szwan Krystyna    1984-1986
191.        ??cie??ka Maria Wincentyna    1929
192.        ??lesak Maria Ludwina    1954-1956
193.        ??l?zak Krystyna    1991-1992
194.        ??mietana Aniela    1917-1919
195.        ??wider Marianna Petronela    1931
196.        Tkaczek Antonina Eudoksja    1896
197.        Tomkiewicz Katarzyna Genowefa    1894-1896; 1933-1935
198.        Trygar Józefa Bogumi??a    1978-1980
199.        Tryka Rozalia Limana    1879-1881; 1897
200.        Trzeciak Jadwiga    1905-1906
201.        Trzeciak Maria Elekta    1902
202.        Turza Marianna Kryspina    1888-1889
203.        Urba??ska Agnieszka    1879
204.        Wal Marianna Ksawera    1903; 1949
205.        Wa??ko Klara Bernadeta    1993-1994
206.        Weso??y Maria    1991-1993
207.        W?glarz Zofia Kamila    1940
208.        Wierciak Anna Ma??gorzata    1956
209.        Wietha Marcjanna    1917-1918; 1957
210.        Wilk Ewa    2002-2008
211.        Wi??niewska Feliksa Barbara    1928
212.        Wojdak Anna Gabriela Flawia    1908-1909
213.        Wojnar Anna    1925; 1926
214.        Wojnarska Karolina Eugenia    1963-1964
215.        Wojtarek Marianna    
216.        Wojto?? Karolina Leonarda    1920-1924; 1925
217.        Wo??owiec Marianna W??adys??awa    1898
218.        Wo??niak Bronis??awa Jakubina    1931-1933
219.        Wójcik Agnieszka Christiana    1894
220.        Wrona Anna Leona    1899-1901
221.        Wrona Dorota    1993-1994; 1995-1997
222.        Wróbel Julia Stefania    1905-1907
223.        Wróbel Wiktoria Teresa    1877
224.        Wrzos Franciszka Dominika    1933-1936
225.        Zabawa Katarzyna Filomena    
226.        Zacharska Zofia Benedykta    1895; 1897
227.        Zapiór Józefa Hilda    1911-1913
228.        Zar?ba Katarzyna Scholastyka    1899
229.        Zar?ba Salomea Eufrozyna    1876-1877
230.        Zaród Marianna Benigna    1913-1916
231.        Zbroszczyk Cecylia    1969-1981
232.        Zygmunt Jadwiga Egilda    1905-1906
233.        ??o??ynia Apolonia Leopoldyna    1927-1929
234.        ??uchowicz Agnieszka Kolumba    1929
235.        ??y??ka Ewa    2008-2010
236.        ??ywiec Agnieszka Malwina    1920-1921

 

  WYKAZ PRZE?O??ONYCH PLACÓWKI 
SIÓSTR S?U??EBNICZEK NMP NP /STAROWIEJSKICH/ 
W KRO??CIENKU WY??NYM 
(NIEPE?NY)

1.        Wróbel Wiktoria Teresa    1877
2.        Jastrz?bek Aleksandra    1878
3.        Le?? Katarzyna    1878-1894
4.        Sie??czak Wiktoria Alojza    1879
5.        Szaflarska Anna Józefa    1882-1887
6.        Chmiel Marianna Kornelia    1888
7.        Kici??ska Marianna    1893-1896
8.        S??ysz Marianna Beatryksa    1895
9.        Chacu?? Teresa    1896-1899
10.        Lech Zofia    1901
11.        Pelc Agnieszka    1902
12.        Stopa Magdalena    1902-1907
13.        Swa??tek Agnieszka Romana    1911-1912
14.        Grzyma??a Marianna     1912
15.        Wojto?? Karolina Leonarda    1920-1924
16.        Krudos Wiktoria Ambrozja    1929-1937
17.        Chacu?? Teresa    1938
18.        Czapla Aniela    1938-1939
19.        Krudos Wiktoria Ambrozja    1939-1948
20.        K??ak Maria Hieronima    1948-1956
21.        Kasperkowicz Maria Sylwia    1956-1962
22.        Prokop W??adys??awa Teresa    1962-1963
23.        Sznajder Anna Tymotea    1963-1972
24.        Ochwat Anna Bogumi??a    1972-1978
25.        Galus Feliksa Czes??awa    1978-1987 
26.        Kubik Rozalia Teodozja    1987-1990
27.        Kijko Zofia Wirginia    1990-1996
28.        Dere?? Barbara     1996-2002
29.        Wilk Ewa    2002-2008
30.        Lech Maria    2008-2011
31.        Lewandowska Marta    2011-

 

 

 Siostry S??u??ebniczki NMP NP /starowiejskie/ pochodz?ce z Kro??cienka Wy??nego

 


Nazwisko Imi?        Imi? zakonne Data urodz  Data wst?p Data ??mierci Miejsce ??mierci

 

 

 

Bargie?? Marianna    Petronela   1871.08.29    1887.06.07. 1916.02.13. Tarnopol
Feikiel  Marianna    Teresa       1885.01.29    1902.08.14. 1951.04.25. Stara Wie??
Fejkiel Marcela                       1862.01.01    1878.05.01.  1901.07.26. Stara Wie??
Fejkiel Tekla          Sylwestra   1875.02.01    1894.09.      1912.07.28. Zabierzów
Fejkiel Marianna                     1876.12.29    1894.10.      1900.09.24.  Krzeczów?
Fejkiel Marianna                     1874.09.01    1897.03.18.  1919.01.29. Grochowce
Fejkiel Marianna     Ignacja     1888.02.15    1905.05.23.  1946.08.10. Stara Wie??
Fejkiel Salomea      Lucyna      1892.11.17    1912.08.15.  1974.07.04. Stara Wie??
Glazar  Paulina                       1886.06.01    1904.01.12   1925.12.31. Stare Brody
Leszek Katarzyna   Hildegarda 1864.08.18    1882.08.15.  1950.04.19. Stara Wie??
Leszek Apolonia                      1875.12.20    1896.05.13.   1915.03.24. Przemy??l
Michalska Apolonia  Placyda     1887.01.26    1908.06.03.  1924.08.11. Korczyna
Pelczar Zofia          Prakseda   1854.05.13     1873.11.03.   890             Buczacz
Pelczar Regina                       1874.08.31     1888.07.30.  1891.11.04. Stara wie??
Pelczar Apolonia                     1865.02.08     1889.06.       1919.06.01. Ochojna
Pelczar Anna          Medarda    1894.07.12.    1917.09.18.  1935.03.16. Stara Wie??
Pelczar Ma??gorzata                  1971.08.25     1989.09.12.        
Podkul Apolonia      Leopolda   1867.01.05     1886.09.23. 1919.04.21. Stara Wie??
Szmyd Katarzyna   Innocenta  1866.04.20     1885.11.12.  1926.01.22. Staromie??cie
Zajdel Marianna     Sabina       1869.12.04     1887.09.01.  1944.01.04. Brzozdowce
Zygarowicz Emilia                   1880.09.09     1903.04.13.  1922.05.30. Gwo??dziec
??ywiec Teresa                        1967               1987