W przededniu Uroczysto??ci Zes??ania Ducha ??wi?tego, 14 maja 2016  ks. abp Adam Szal w Archikatedrze Przemyskiej wy??wi?ci?? na prezbiterów dwunastu diakonów. Metropolita Przemyski przewodniczy?? uroczystej Eucharystii i wyg??osi?? homili?. W koncelebrze uczestniczyli ks. abp Józef Michalik i ks. bp Stanis??aw Jamrozek oraz licznie zgromadzeni kap??ani, na czele z Prze??o??onymi przemyskiego Seminarium oraz Proboszczami parafii, z których pochodz? Ksi???a Neoprezbiterzy. Na zako??czenie w imieniu Seminarium podzi?kowania z??o??y?? Rektor, ks. Dariusz Dziadosz, za?? w imieniu Neoprezbiterów dzi?kowa?? ks. Jacek Wilkos.

NEOPREZBITERZY 2016:

 • ks. Micha?? Bester z parafii Rakszawa
 • ks. Daniel Dr???ek z parafii Wólka Grodziska
 • ks. Bart??omiej Dziepak z parafii Futoma
 • ks. Jakub Fejkiel z parafii Iskrzynia
 • ks. Tomasz Garbowski z parafii Ku??mina
 • ks. Piotr Goszty??a z parafii Przysietnica
 • ks. Tomasz Kij z parafii pw. ??w. Stanis??awa w Humniskach
 • ks. Maksymilian Lorens z parafii Kro??cienko Wy??ne
 • ks. Krzysztof Majder z parafii Brzóza Królewska
 • ks. Grzegorz Rogoz z parafii Domaradz
 • ks. Grzegorz Urban z parafii Bia??obrzegi
 • ks. Jacek Wilkos z parafii Brzyska Wola

 Zdj?cia na stronie Archidiecezji Przemyskiej i Wy??szego Seminarium Duchownego:  http://wsd.przemyska.pl/galeria/20152016-2/?album=16&gallery=408