Chrzest Patrycji Emilii Kandefer i Julii Bargiel

30 IV 2016 r. przez sakrament chrztu ??w. do spo??eczno??ci Ko??cio??a zosta??a w???czona: 1. Patrycja Emilia Kandefer c. Marcina i Sabiny  nz ul. W?skiej. Rodzicami chrzestnymi byli Joanna Inglot z Woli Komborskiej i Krzysztof Kandefer z Równego.  2.  Julia Bargiel c. Karola i Anny z ul. Po??udniowej, chrzestnymi byli Miros??aw i Ewelina Klamut z ul. Po??udniowej.
Szafarzem za?? sakramentu by?? ks. Wies??aw Ka??amarz.