Powołania z Parafii


 1. ks. Węgrzynek Józef - święcony 1959 r.
      (obecnie  parafia Iskrzynia)
 2. ks. Aleksander Glazar - święcony 1961 r.
 3. ks. Jan Marszałek - święcony 1961 r.
 4. ks. Stanisław Pelczar - święcony 1965 r.
 5. ks. Michał Józeczyk - święcony 1972 r.
 6. ks.Dr hab. Stanisław Haręzga - święcony 1973r.
 7. ks. Antoni Krzysik - święcony 1987 r.
      (obecnie parafia Iskrzynia)
 8. ks. Witold Szmyd - święcony 1990 r.
 9. ks. Grzegorz Żywiec - święcony 1991 r.
 10. ks. Bogusław Jurczak - święcony w 1991 r.
        (obecnie parafia Pustyny)
 11. ks. Bogdan Kielar - święcony 1993 r.
        (obecnie parafia Pustyny)
 12. ks. Krzysztof Zygar - święcony 1996 r.
        (obecnie parafia Pustyny)
 13. ks. Sławomir Nowak - święcony 1997 r.
 14. ks. Franciszek Filar - święcony 1998 r.
        (werbista)
 15. ks. Wacław Zygarowicz - święcony 1998 r.
        (obecnie parafia Pustyny)
 16. ks. Roman Lorens - święcony 2000 r.
 17. ks. Tadeusz Piwiński - święcony 2001 r.
        (obecnie  parafia Pustyny)
 18. ks. Wojciech Sabik - święcony 2001 r.
 19. ks. Jerzy Tomoń - święcony 2006 r. (w Kanadzie)
 20. ks. Maksymilian Lorens - święcony 14 V 2016