Duszpasterze

Duszpasterze 

ks. Wiesław Kałamarz - proboszcz od 26.VIII 2012 r.

adres: 38-422 Krościenko Wyżne ul. Brzozowska 1

tel. 13 4315015

 
 
ks. Jakub Wielgos - wikariusz od 25 VIII 2013 r.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Brzozowska 1
tel. 13 4315215

 

 

 

ks. Paweł Mendyk - wikariusz od 25 VIII 2015 r.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Brzozowska 1
tel. 13 4315215

 

 

Pomocą duszpasterską w Parafii służą Księża  Emeryci:

 

ks. prałat Jan Marszałek - emerytowany proboszcz parafii Pantalowice od r. 2006
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 335
tel. 13 4315981

 

 

 

ks. kanonik Aleksander Glazar - emerytowany proboszcz parafii Torki od r. 2007
adres: 38-422 Krościenko Wyżne, ul Południowa 173
tel 13 4315169 
 
ks. prałat Krzysztof Pastuszak  - od X 2015 roku. Emeryt, misjonarz w Belgii , wcześniej misjonarz w Kamerunie. Wikariusz Biskupi Diecezji Symferopolsko - Odeskiej ds. kontaktów z zagranicą.
adres: 38-422 Krościenko Wyżne ul. Brzozowska 4

tel. 13 4315012