Galerie

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

Popo??udniu w uroczysto??? Bo??ego Cia??a, m??odzie?? z naszej parafii wraz z ksi???mi wikarymi, ks. Jakubem oraz ks. Paw??em wyjecha??a do Rzeszowa na koncert zespo??u Jednego Serca Jednego Ducha. Szacowana ilo??? m??odych to ponad 40 tys os??b kt??re poprzez ??piew uwielbialy Pana Boga za Jego mi??o??? do czlowieka i ??yw? obecno??? pod postaciami chleba i wina.