Zmarli kapłani pochodzący z Parafii


 1. ks. Antoni Lorens ur.23.03.1887 - proboszcz w Przemkowie, diecezja wrocławska, zmarł w 1959 r.                                                                                                          
 2. ks. Michał Pelczar - emerytowany proboszcz w Besku,
      zmarł 5.02.1964r.
 3. ks. Franciszek Winnicki (rodem z Iskrzyni)- katecheta w Przemyślu,
      zmarł 6.10.1964 r.
 4. O. Paweł Kielar, dominikanin - prof. historii w Krakowie
      zmarł 2.01.1972 r.
 5. ks. Zdzisław Pelczar (rodem z Iskrzyni)- proboszcz w Domaradzu
      zmarł 18.06.1978 r.
 6. ks. Edward Stępek (rodem z Iskrzyni)- proboszcz w Nienadówce
      zmarł 14.09 1986r.
 7. ks. Władysław Lorenc (rodem z Iskrzyni)- proboszcz w Kuryłówce
      zmarł 1.02.1988 r.
 8. ks. Stanisław Kozioł - proboszcz w Węglówce
      zmarł 27.11.1990 r.
 9. ks. Podkul Józef - proboszcz w Księżpolu
      zmarł 10.07 1992 r.
 10. ks. Stanisław Kielar (rodem z Iskrzyni) - proboszcz w diecezji
       zielonogórso-gorzowskiej, zmarł 9.09.2002 r.
 11. ks.Dr Infułat Stanisław Zygarowicz - święcony1950 r.     zmarł 14 XII 2011 r.